Projektpresentation 28 april

På kvällen presenterade arbetsgruppen Leaderprojektet för allmänheten. Inbjudan hade gått ut i ett brev och på anslagstavlor runt om i samhällena. Ingrid Lindberg presenterade idén om en skulpturpark på Udden i Hunnebostrand med ett stenkonstcentrum som i anslutning skulle kunna bli ett Sotenäs Stenens Hus – ett unikt besöksmål för utställningar om stenkonst, geologi, stenindustrihistoria, butik för souvenirer och hantverk, restaurang och café m.m.. Pål Svensson och Dan Bothén tog emot synpunkter och svarade på frågor från publiken. Pål Svensson redogjorde som avslutning för utställningsplanerna för sommaren. Projektgruppen planerar en skulpturutställning med Bohusläns Stenstipendiater på Udden och 20 års stenstipendiater från hela världen står beredda att sända skulpturer till denna. I väntan på regionmedel vädjade arbetsgruppen till publiken om att stötta initiativet. Frivilliga medel mottages med tacksamhet – läs mer under STÖD OSS.

 

soteloggawebb