110804 STENPELARE TILL UDDEN

STENPELARE TILL UDDEN IDAG TORSDAG 4 AUG
7 stenpelare - unikt stenindustriminne ankommer Udden idag eftermiddag vid två tillfällen mellan 14-18.00. De kommer att placeras nedanför berget för tillfällig förvaring.

 

soteloggawebb