111221 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR

Nu är Förstudien avslutad och en FÖRSTUDIERAPPORT är överlämnad till Sotenäs kommunledning. Sotenäs kommun kommer att ansvara för offentliggöring av materialet och en presentation för allmänheten. Allt material om förstudieprojektet kommer att finnas på följande webbsida - som är under uppbyggnad. Klicka här för Länk

Förstudiens fortsättning
Förstudiens mål har varit att utveckla och framlägga ett förslag för utveckling av Udden och vi har valt att sammanfatta våra idéer i form av en förstudierapport. Den ursprungliga tanken har varit att förstudien skall ge underlag för att etablera ett treårigt utvecklingsprojekt som skall leda fram till en egenfinansierad etablering av projektets mål: att skapa ett besöksmål som främjar samhällsliv, kultur, natur och miljö samt lokalt näringsliv med utgångspunkt i en skulpturpark på Udden.

Förstudien är ett öppet förslag som vi härmed överlämnar till Sotenäs kommun och till invånarna i Hunnebostrand och Ulebergshamn att utvärdera och reagera på. Eftersom området som idéerna avser att utveckla är kommunal mark och en allmänning överlämnar vi det även till den demokratiska processen.

Arbetsgruppen Skulpturpark Hunnebostrand fortsätter under projektägare Folkets Hus- och Parkföreningen och Hala-projektet med ytterligare en skulpturutställning till sommaren 2012. Detta ger även möjlighet för att vidareutveckla projektidéerna men avgörande för fortsatta satsningar är hur kommun och samhälle mottager förstudiens förslag och vad man väljer att göra med Udden.


TACK
Vi i arbetsgruppen tackar varmt alla som bidragit till att vi kunnat genomföra denna förstudie och utställning och hoppas att det vi åstadkommit har varit och kommer att vara till nytta och glädje för Hunnebostrands, Ulebergshamns och Sotenäs invånare.


EN RIKTIGT GOD JUL!
önskar

Pål Svensson, Dan Bothén, Hans Leutscher och Ingrid Lindberg

 

soteloggawebb