Uddenskulptur 2013, Nordsjön

Det är med stor glädje som Skulpturpark Hunnebostrand presenterar sommarens internationella stenskulpturutställning på Udden i Hunnebostrand, i samarbeta med Folkets Hus och Park.

”Nordsjön” är temat för årets utställning på Udden i Hunnebostrand, havet som är och har varit näringskälla och vattenväg för de folk som levde runt dess kuster. Handel, frakt och fiske utgjorde basen för de som levde runt Nordsjön, en bättre möjlighet till kontakt än det som land erbjöd, då vägar och järnväg inte existerade. Granit i block eller bearbetad till gatsten och byggnadssten skeppades över det stora havet från Bohuslän, Norge och Skottland till fjärran länder. Hav och granit, natur och hantverk förenas.  Utställningen invigs lördagen den 6 juli kl 14. 00 av författare Stefan Edman. Utställningen pågår 6 juli – 30 september. Årets utställare är: Anthony Turner, William Peers samt Daniel Jonas, samtliga  från England, Sissel Berntsen och Kristian Blystad från Norge, Leo Pettersson och Pål Svensson från Sverige, Thomas Kadziola, Danmark, Stefan Sprenker och Hubert Maier från Tyskland, samt Hans Leutscher från Holland. Utställningen innehåller ett flertal gigantiska verk, utförda för platsen. Den branta klippväggen har erbjudit nya spännande placeringar, och årets tema har givit utställningen en ny inriktning.

Det är tredje året i rad som Skulpturpark Hunnebostrand genomför en skulpturutställning på Udden.

2010 lyckades en folklig opinion stoppa en byggnation av bostadsrätter på platsen och på så sätt rädda detta unika område. Ett naturens rum för utställning av stenkonst med en brant bergvägg på ena sidan och havet på den andra, tillgängligt för alla människor. År 2011 genomfördes den första utställningen, där utställarna var Bohusläns stenstipendiater från hela världen. Utställningen blev en succé. År 2012 visades en utställning med internationella konstnärer, också den mycket välbesökt. 

Årets utställning, som är den mest omfattande hittills, genomförs med ekonomiskt bidrag från Sotenäs Kommun, Västra Götalandregionen, Thordén Stiftelsen, Bella Gästis samt Lysekilsbostäder AB.

 

soteloggawebb