37 studenter från Chalmers, Göteborg på besök på Udden Hunnebostrand

37 studenter från Chalmers, Göteborg på besök på Udden Hunnebostrand

37 arkitektur- och teknikstudenter på Chalmers årskurs 1 har i år som uppgift att skissa på ett stenkonstcentrum i anslutning till Skulpturparken på Udden i Hunnebostrand.
I uppgiften ingår att prova alternativa placeringar utmed berg, på berget och vid vattnet från den södra entrén till angränsande norra bebyggelsen. Verksamheten skulle kunna byggas ut i etapper; först café- och informationsbyggnad sedan en skulpturhall. I kursen Rum och Geometri, på Chalmers, utforskas samspelet mellan rumsformer, rumsupplevelser och rumsgeometri.

På bilder syns studenter på Udden.

 

37 studenter från Chalmers, Göteborg på besök på Udden Hunnebostrand
37 studenter från Chalmers, Göteborg på besök på Udden Hunnebostrand
37 studenter från Chalmers, Göteborg på besök på Udden Hunnebostrand
37 studenter från Chalmers, Göteborg på besök på Udden Hunnebostrand
soteloggawebb