OM PROJEKTET

Målsättning
Projektet arbetar för en positiv utveckling av Udden i Hunnebostrand med sikte på en framtida skulpturpark med tillhörande stenkonstcentrum. Syftet är att med utgångspunkt i vårt unika granitlandskap och stenhuggartraditioner få näringsliv och kultur att samverka för att skapa ett attraktivt besöksmål som tillvaratar platsens unika värden samtidigt som det bidrar till en positiv samhällsutveckling .

En leaderstödd förstudie har genomförts under 2011 och en FÖRSTUDIERAPPORT är överlämnad Sotenäs kommun för utvärdering och vidareutveckling.

För närvarande har arbetsgruppen kommunens fortsatta förtroende att arrangera skulpturutställning med Bohusläns Stenstipendiater på Uddenområdet för att aktivera platsen, exemplifiera idéerna och öppna för en levande samhällsdiskussion.

Förstudie 2011.
Förstudiens mål har varit att i dialog med kommun och samhälle utveckla, utvärdera och sammanställa förslag till en skulpturpark med stenkonstcentrum i Hunnebostrand.
Innehåll: Utveckling av idé och koncept samt framtagande av en utvecklings och finansieringsplan.
Metod: Möten, Seminarium, föredrag, temadag, utställning m.m.

Läs mer: FÖRSTUDIERAPPORT

Pilotprojekt: SkulpturSPARK 2011.
Genom samverkan med Bohusläns stenstipendium arrangerades sommaren 2011 en stenskulpturutställning på Udden i Hunnebostrand med syfte att ladda platsen –utvärdera publikt intresse samt presentera och samla in reaktioner på förslag om en tänkt skulpturpark och stenkonstcentrum. Utställningens webbsida

Projektets bakgrund
När PEAB den 7 april 2010 meddelade att de lade ner sina planer om utbyggnad av Udden i
Hunnebostrand samlades några av de som varit aktiva i kampen för att bilda ett nätverk för
frågor kring Uddens framtida utveckling – men också för utveckling av en hållbar turistnäring
för hela Hunnebostrand och Ulebergshamnsområdet där trycket på kuststräckan är intensiv.
Nätverket som fick namnet Uddengruppen ingår nu i Hala -projektet som drivs av Folkets
Hus & Parkföreningen i Hunnebostrand och skall fungera som diskussionsforum för
Uddenrelaterade frågor.

Om projektet Skulpturpark Hunnebostrand
Ur diskussionerna i Uddengruppen föddes idén om att etablera en permanent skulpturpark
som kopplad till och administrerad av ett stenkonstcentrum, ett stenens hus i Hunnebostrand
skulle kunna utgöra ett helt unikt besöksmål där man lyfter fram stenen i Bohuslän ur alla
aspekter.
Idén om en skulpturpark på Udden har funnits sedan 90-talets kulturinitiativ och förprojekt
med planer om ett stenens resurscentrum i Sotenäs förlagt till Hunnebostrand.
Barfotaakademin ledd av Asbjörn Andresen genomförde bl.a. ett stensymposium och en
stenskulpturutställning som lämnat efter sig flera skulpturer bl.a. Korneevs frusna, sargade
men älskade baderska och Widenfalks tempel – välanvänd symbol för Hunnebostrand i
media.
En arbetsgrupp bildades med namnet: Skulpturpark Hunnebostrand bestående av
Pål Svensson, Dan Bothén, Hans Leutscher och Ingrid Lindberg. Gruppen ansökte och beviljades EU-stöd till en förstudie som Sotenäs kommun stöttade.

Läs mer:

FÖRSTUDIERAPPORT

soteloggawebb