PRESSMEDDELANDE

Uddenskulptur 2017 – Nordiskt möte

Uddenskulptur 2017 – Nordiskt möte

Uddenskulptur – Internationell stenskulptur i Bohuslän

Udden, idag en älskad strandpromenad och friluftsområde som sträcker sig mellan Hunnebostrand och Ulebergshamn med det kraftfulla Nordre Hogeberg som fond och landmärke. Tidigare ett av Sveriges viktigaste stenbrott, ett minne från industrialiseringens epok. Gigantiska stenskulpturerna i harmoni med naturen längs med strandpromenaden, västerhavet med oändlig utsikt mot horisonten och Väderöarna, en tystnad som bryts av fåglar och vinden, lugnar de mest rastlösa själar. Udden innefattar det Bohuslän representerar – en orörd natur och allas tillgång till kusten!
/Brödtext/: Sotenäs kommun är en av landets mest välbesökta turistdestinationer. En av de största anledningarna till ett besök hos oss i Bohuslän är givetvis vår unika natur med det öppna salta havet mot en kust av mjukt slipade granithällar.
Sotenäs kustsamhällen har en över hundraårig tradition av att bryta och förädla den bohuslänska graniten i en omfattande stenindustri som växte fram i mitten av 1800-talet. Ett av de främsta stenbrotten låg på Udden i Hunnebostrand. Från detta stenbrott tillverkades byggnadssten och de vackraste dekorativa detaljer av ytterst kvalificerade stenhuggare, som sedan skeppades ut över hela världen.
Det är på denna anrika och vackra plats som vi i dag samlar stenskulpturer från en lång rad svenska och internationella konstnärer. Den vertikala bergsväggen och en utställning av nordisk stenskulptur markerar en plats med starka historiska rötter, värd att bevara för framtida generationer.
2017 kommer vi att genomföra en utställning med gigantiska verk i sten.
Sju konstnärer från de olika skandinaviska länderna ingår i utställningen, varav ett imponerande 8 meter högt verk är utlånat av Dodekalitten-projektet på Lolland i Danmark. Detta block har brutits i Hallindens Stenbrott, fraktats till Danmark för bearbetning och sedan forslats på lastbil tillbaka till Bohuslän. Parallellt fortsätter utställningen ”Konst uppåt väggarna”, en stor succé förra året som i år kompletteras med ett flertal nya verk.
Årets deltagande konstnärer
Thomas Kadziola
Lars Widenfalk
Knut Wold
Inger Sannes
Pontus Ersbacken
Peder Istad
Martha Quinn
Claes Hake

Projektet Uddenskulptur har som långsiktigt mål att skapa ett Stenens Hus på Udden, en samlande plats för materialet Granit i Bohuslän. I ett samarbete med den internationellt välkända arkitekten Todd Saunders med kontor i Bergen och Kanada skall en vision och ett skissförslag tas fram under våren. Det kommer att ställas ut i Kulturhuset Hav & land i Hunnebostrand under sensommaren.
Vernissage 1 juli 2017 kl 14.00 Udden, Hunnebostrand
Välkommen till Uddenskulptur 2017 – Nordiskt möte.

presskontakt
Pål Svensson
tel mobil: + 46 708 92 36 66

 

PRESSMEDDELANDE Uddenskulptur 2013 Nordsjön vernissage

Udden Skulptur 2013 ”Nordsjön”

”Nordsjön” är temat för årets utställning på Udden i Hunnebostrand, havet som är och har varit näringskälla och vattenväg för de folk som levde runt dess kuster. Handel, frakt och fiske utgjorde basen för de som levde runt Nordsjön, en bättre möjlighet till kontakt än det som land erbjöd, då vägar och järnväg inte existerade. Granit i block eller bearbetad till gatsten och byggnadssten skeppades över det stora havet från Bohuslän, Norge och Skottland till fjärran länder. Hav och granit, natur och hantverk förenas.

Utställningen invigs lördagen den 6 juli kl 14. 00 av författare Stefan Edman.
Utställningen pågår 6 juli – 30 september.

Årets utställare är: Anthony Turner, William Peers samt Daniel Jonas, samtliga  från England, Sissel Berntsen och Kristian Blystad från Norge, Leo Pettersson och Pål Svensson från Sverige, Thomas Kadziola, Danmark, Stefan Sprenker och Hubert Maier från Tyskland, samt Hans Leutscher från Holland. Utställningen innehåller ett flertal gigantiska verk, utförda för platsen. Den branta klippväggen har erbjudit nya spännande placeringar, och årets tema har givit utställningen en ny inriktning.

Det är tredje året i rad som Skulpturpark Hunnebostrand genomför en skulpturutställning på Udden.
2010 lyckades en folklig opinion stoppa en byggnation av bostadsrätter på platsen och på så sätt rädda detta unika område. Ett naturens rum för utställning av stenkonst med en brant bergvägg på ena sidan och havet på den andra, tillgängligt för alla människor. År 2011 genomfördes den första utställningen, där utställarna var Bohusläns stenstipendiater från hela världen. Utställningen blev en succé. År 2012 visades en utställning med internationella konstnärer, också den mycket välbesökt.

Årets utställning, som är den mest omfattande hittills, genomförs med ekonomiskt bidrag från Sotenäs Kommun, Västra Götalandregionen, Thordén Stiftelsen, Bella Gästis samt Lysekilsbostäder AB.

Ytterligare information lämnas av Pål Svensson, mob. 0708 923 666 eller mail: .(JavaScript must be enabled to view this email address)

PRESSMATERIAL

Här kan du hämta press material som tillhör PRESSMEDDELANDE Uddenskulptur 2013 Nordsjön vernissage Bilderna får användas fritt i samband med artikel eller publicering.

Övrigt användande måste godkännas. Kontakta Hans Leutscher på 070 386 22 38

download pdf icon Pressbilder Uddenskulptur 2013

Här kan du hämta press material som tillhör PRESSMEDDELANDE Uddenskulptur 2013 Nordsjön vernissage Texterna får användas fritt i samband med artikel eller publicering.

Övrigt användande måste godkännas. Kontakta Hans Leutscher på 070 386 22 38

download pdf icon Text: PRESSMEDDELANDE Uddenskulptur 2013 Nordsjön vernissage

Åretst första konstverket på plats - Utkik av stenkonstnären Pål Svensson.

Årets utställning på Udden i Hunnebostrand heter Udden Skulptur 2013 Nordsjön. Idén bakom namnet är att verk av konstnärer från länder kring Nordsjön skall presenteras. Måndagen den 8 april var det första konstverket på plats - Utkik av stenkonstnären Pål Svensson.

Så här berättar Pål själv om tillblivelsen av skulpturen: Utkik, som är beställd av Lysekilsbostäder för bostadsområdet Skolberget i Grundsund, blev färdigt hösten 2012. Vi hittade ett perfekt granitblock där endast framtidan var linsågad. Blocket var ca 3 meter högt. Min tanke var att dela det i sex delar, men stenhuggarna i brottet övertalade mig att ta ut blocket i ett stycke. När konstverket stod färdigt vägde det 32 ton! Skaftöbron är skadad och skall repareras under 2014, varför leverans är omöjlig tidigare. I avvaktan på detta har Lysekilsbostäder varit tillmötesgående och godkänt att skulpturen får ställas ut i på Udden under 1-2 år.

Skulturpark Hunnebostrand är väldigt glada och stolta över att kunna presentera en så mäktig granitskultur som Utkik av en känd svensk konstnär.

Udden Skulptur 2013 Nordsjön

Utställningen fortsätter pilotprojektet Bohusläns Stenstipendium 20+1, utställningsprojektet i Leader Förstudien Skulpturpark / Stenkonstcentrum Hunnebostrand.
Dess syfte var och är att undersöka och utvärdera stenkonstens potential som besöksanledning för året runt turism och att få till samverkan mellan kultur och lokalt näringsliv i Sotenäs.

Nordsjön
Vi vill nu fokusera på den kontakt havet skapade. Nordsjön har alltid varit en sammanförande faktor, där handel och transport blomstrade. Det blir en utställning med konstnärer från länder runt Nordsjön. England, Skottland, Norge, Sverige, Danmark, Tyskland och Holland. Skulpturerna från 2013 utställning ska väljas ut ur skulptör från länder kring Nordsjön.
Vi ska även presentera skisser av möjligheter för Stenens Hus och Udden som landskap, i samarbete med studenter från Chalmers, Göteborg.

PRESSMATERIAL

Här kan du hämta press material som tillhör Åretst första konstverket på plats - Utkik av stenkonstnären Pål Svensson. Bilderna får användas fritt i samband med artikel eller publicering.

Övrigt användande måste godkännas. Kontakta Hans Leutscher på 070 386 22 38

download pdf icon Uddenskulptur 2013: Ärets första skulptur på plats

soteloggawebb