Uddenskulptur 2012

UddenSkulptur
Internationell stenkonst
16 konstnärer med 34 verk
10 juni – 30 september 2012
PRESSMEDDELANDE 2012-05-07
Bilder här.

Udden Skulptur 2012
är titeln på sommarens internationella stenskulpturutställning på Udden i Hunnebostrand och Nordens Ark, i samarbete med Skulpturpark Hunnebostrand. Utställningen realiseras med stöd av VG regionen, Fyrbodal och Sotenäs kommun.
Vernissage söndag 10 juni 2012 kl. 14.30
Utställningen pågår mellan 10 juni – 30 september

Udden i Hunnebostrand, som idag är en enastående vacker strandpromenad och populär badplats med fri utsikt över hav och horisont, var vid förra sekelskiftet ett av Sveriges viktigaste stenbrott varifrån huggen sten skeppades ut över världen. Nu tar platsen emot stenskulpturer från hela världen. Här presenteras en unik utställning med ett urval av de skulptörer som under en period av 20 år mottagit Bohusläns Stenstipendium, tillsammans med deras vänner. Här under det imponerande berget med sin vertikala sida tillverkades Sveriges mest storslagna granitbyggnader som Posthuset, Universitetet och televerket i Göteborg, delar av Riksdagshuset i Stockholm, samt skulptur av bl. a. Bror Marklund. Efter ett omfattande markarbete har en magisk utställningsyta för samtida internationell stenkonst skapats.

Skulpturpark Hunnebostrand har som syfte att utveckla idén om obs inget streck ett levande Centrum för Stenkonst i Bohuslän. I begreppet ”Stenkonst” ingår all formad och bearbetad sten, från det av istiden bearbetade landskapet, forntida uttryck med hällristningar och gravar, stenbrytning med kvalificerad hantverksskicklighet och industriell bearbetning, till dagens samtida stenkonst. Nu presenteras stenskulptur i stort format på Udden, och ett 20-tal mindre verk visas i den unika timmerladan vid Nordens Ark.

Nordens Ark är en djurpark på Åby säteris ägor vid Åbyfjorden. Platsen ligger i Sotenäs kommun, Bohuslän. Anläggningen drivs av Stiftelsen Nordens Ark som avelsanläggning för hotade djur. Nordens Ark är öppen för besökare året runt och antalet besökare på avelsanläggningen är cirka 100 000 per år. Namnet Nordens Ark är baserat på en ordlek med Bibelns berättelse om Noaks ark.

Bohusläns Stenstipendium har sedan 1991 arrangerats av Konstnärernas Kollektivverkstad i Bohuslän KKV-B (http://www.kkv-b.se). Stipendiet är ett av Sveriges största arbetsstipendier för konstnärer och innebär att en utländsk skulptör inbjuds att arbeta med bohuslänsk granit under en månad vid verkstaden. Projektet har skapat unika kontakter med stipendiaterna, 21 skulptörer från 17 olika länder. Förutom Europa finns Egypten och Zimbabwe representerade, och en tredjedel av stipendiaterna är kvinnor. Stipendiet är ett samarbete mellan kommunerna i norra Bohuslän, Västra Götalandsregionen, Stenindustrin och företagare i Bohuslän samt Gerlesborgsskolan och KKV-B.


KONTAKT:
Curator/ utställningsansvarig: 
  Hans Leutscher   mob. 0703 862238 mail: .(JavaScript must be enabled to view this email address) http://www.skulpturparkhunnebostrand.se
Pressansvarig:    
  Pål Svensson     mob 0708 923666 mail: .(JavaScript must be enabled to view this email address)
Samordnare:
  Dan Bothén
Samordnare vid Nordens Ark:
  Bo Norming

soteloggawebb