STÖD OSS!

STORT TACK FÖR ERT STÖD TILL SKULPTURSPARK 2011

Tillsammans bidrog ni med totalt strax över 34.600 kronor!

Pengarna finansierade bl.a. den omtyckta broschyren som trycktes i 5000 ex och bidrog till att vi kunde frakta skulpturerna till Udden.

TACK TILL:

Kristina Swärd
Anita & Ulrik Gustafsson
Kerstin & Stig Olof Eriksson
Leif Edman
Inger larsson
Saira & Torbjörn Johansson
Ingrid Persson
Eva Valvring & Conny Olsson
Gun & Ingvar Eknemar
Ulf Jonsson
Börje & Birgit Hamnsjö
Jan-Ulf Myhrer
Eva & Harald Asplund
RosMarie & Rolf Krokström
Annika Engdahl
Magne Haga
Göran & Åsa Peterson
Anette & Kenny Thärnström
Kristina Wikström
Lennart & Gun-Inger Rylander
Anna & Olle Holst
Marianne Stensson
Astrid Ohlsson
Lars Moser
Magnus & Christina Borres
Ulf Walentinsson & Anita Borg
Stefan Martinsson
Eva Ahlstrand Berkland
Gun & Sten Richardsson
Lars Efraimsson
Roland Londré
Ing-Marie Tedsen
Jörgen Larsson
Agneta Trolle-Lindgren
Ulebergshamn Då och NU
Monica Jagenberg
Ingela Andersson
Hanna-Lena Klasson
Rossie Hansson
Bengt Carlsson
Ronny Rörberg
Maj-Britt Hagström
Irma & K-A Larsson
Sten & Kajsa Hammar
Thord & Maria Svanberg
Clara Glädt
Kurt Olsson
Kjell Simonsson
Anita Cederoth
Inger Envall
Ulla Björklund
Per Thor
Ulf & Ethel Norell
Lars Bergkrantz
Håkan Johansson
Gunnel Nyström & Lasse Mentzing
Britt Marie Vucetic
Gun & Stellan Lorentzon
Elvy Andrén
Bo Martinsson


soteloggawebb